علی عدن ور شریفی
زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه ارومیه }

کارجو

تدریس خصوصی و ترجمه
تدریس خصوصی زبان انگلیسی از سطح مقدماتی تا آیلتس ، ترجمه متون تخصصی و غیر تخصصی با قیمت باورنکردنی (آذربایجان شرقی)


مشاهده رزومه