🔳⭕️علت‌یابی کارمند بی‌انگیزه

🔴وقتی می‌بینید یکی از کارکنان شما بی‌انگیزه به نظر می‌رسد، باید سعی کنید متوجه شوید که علت چیست. هنگامی که علت این بی‌انگیزگی را بدانید آسان‌تر می‌توانید به او کمک کنید. با او درباره آنچه که می‌بینید صحبت کنید و این موضوع را روشن کنید که قصد دارید به او کمک کنید و او را درک می کنید، نه اینکه بخواهید او را سرزنش و ناراحت کنید.

ممکن است از او بشنوید که او ارتباطی بین کار و ارزش‌هایش احساس نمی‌کند. سعی کنید برای فرد ارتباطی بین آن‌چه که انجام می‌دهد و آن‌چه که برایش مورد مورد توجه است ترسیم کنید. یا ممکن است بگوید که احساس می‌کند مهارت‌های لازم را برای کاری که انجام می‌دهد ندارد، در اینگونه موارد سعی کنید در وی اعتماد به نفس ایجاد کنید و زمانی را که در گذشته چالش‌ها را با موفقیت گذرانده است به او یادآوری کنید، وظایفش را به قسمت‌های کوچک‌تر که قابل کنترل باشد، تقسیم کنید.

پس از شناسایی مشکل، از راه حل‌های طوفان فکری و بحث در مورد چگونگی برخورد با این وضعیت استفاده کنید.