این سایت Rytr واقعاً پشم‌ریزون بود. با کمک هوش مصنوعی متنت رو بازنویسی می‌کنه، زبان فارسی هم داره.
https://rytr.me/

حتما vpn رو روشن کنین تا کار کنه.خلاصه دنیای علم بینهایت لذت بخشه البته اگه فیلترینگ اجازه بده !

image