معصومه کتابی
علوم اقتصادی دانشگاه ارومیه }

کارجو

کار در ادارات مثل بانکها بیمه گمرکو...
میخوام توی مکان های اداری کاراموزی یاد بگیرم و بعد شروع بکار کنم (آذربایجان غربی)


مشاهده رزومه