12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Samira Sarani
مدیریت بازرگانی دانشگاه سیستان و بلوچستان }

کارجو

درخواست شغل اداری
اینجانب 21 ماه سابقه بیمه دارم و در بانک صادرات به صورت شرکتی کار کرده ام و در حال حاضر به صورت دورکاری با پارک علم و فناوری و مراکز نواوری بعنوان مربی و مشاور کسب و کار همکاری میکنم. اکنون به دنبال یک شغل تمام وقت با حقوق و مزایای عالی هستم. (سیستان و بلوچستان)


مشاهده رزومه