13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
amir hossin shafiee
مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان }

کارجو

پروژه های دانشجویی به زبان های C , C++,C#,python
پروژه های دانشجویی به زبان های C , C++,C#,python آموزش برنامه نویسی به زبان های C, C++ اموزش الگوریتم و فلوچارات و انجام تمارین الگوریتم و فلوچارت (کرمان)


مشاهده رزومه