12674دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
سیاوش عصاچی
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه آزاد خوراسگان واحد اصف }

کارجو

طراحی سایت
کارآموزی جاوا اسکریپت و ری اکت (اصفهان)


مشاهده رزومه