نرمین حسین زاده
زیست شناسی جانوری دانشگاه ارومیه }

کارجو

کارآموز
کارآموزی در زمینه های داروخانه. ازمایشگاه و لابراتوری دندان (آذربایجان غربی)


مشاهده رزومه