12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
سحر عباس نژاد
مهندسی کامپیوتر دانشگاه سیستان و بلوچستان }

کارجو

ی کاری ک بشه مجازی انجامش داد یا اگ هم حضوری باشه تایم کاری کم
کارای حسابداری صندوقداری (سیستان و بلوچستان)


مشاهده رزومه