میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
الهه وجدانی
ریاضیات و کاربردها دانشگاه شهید مدنی آذربایجان }

کارجو

تدریس ریاضی
تمایل به همکاری با آموزشگاه ها و مدارس خصوصی، تدریس ریاضی و شاخه های رشته ریاضی (آذربایجان شرقی)


مشاهده رزومه