الهه وجدانی
ریاضیات و کاربردها دانشگاه شهید مدنی آذربایجان }

کارجو

تدریس ریاضی
تمایل به همکاری با آموزشگاه ها و مدارس خصوصی، تدریس ریاضی و شاخه های رشته ریاضی (آذربایجان شرقی)


مشاهده رزومه