ضمن عرض خيرمقدم به دانشجويان ورودي جديد، به اطلاع می‌رساند که ثبت نام از پذيرفته‌شدگان صرفا به صورت اینترنتی انجام می‌پذیرد. پذيرفته‌شدگان لازم است اسکن مدارک لازم را قبل از ثبت نام اينترنتی تهیه نمایند تا در هنگام ثبت نام با مشکل مواجه نگردند. پس از تکمیل اطلاعات در سامانه پذیرش دانشجویان جدید و پرداخت شهریه علی‌الحساب، کارشناس رشته مدارک شما را بررسی و سپس تایید نموده و در انتها انتخاب واحد به صورت غیرحضوری توسط موسسه انجام خواهد شد و در نهایت پیامکی حاوی کد دانشجویی برای شما ارسال خواهد شد. جهت اطلاع از برنامه درسی می‌توانید فرم تثبیت انتخاب واحد را از میزکار خود دریافت نمایید.

image