نشست مشترک رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و رئیس دانشکدگان فارابی

این نشست روز چهارشنبه 26 مرداد در دفتر رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و با حضور معاونین دانشکدگان فارابی و روسای دانشکده های این مجموعه و دکتر اله دادی و دکتر غفوریان معاونان پارک برگزار شد.
در این نشست دکتر ایرج اله دادی معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با اشاره به سابقه بیست ساله فعالیت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و استقرار 200 شرکت در این سازمان گفت: در سه ماه اخیر نزدیک به 200 شرکت دیگر نیز جذب شده اند، که 160 شرکت، دانش بنیان بوده و ابلاغ 40 شرکت از 160 شرکت دانش بنیان جدید جذب شده، امروز مورخ 26 مرداد از سوی شورای پذیرش صادر می شود.
دکتر اله دادی در خصوص تامین فضا برای شرکت های تازه پذیرش شده خاطر نشان کرد: در نظر داریم تا از ظرفیت شعب پارک علم و فناوری دانشگاه تهران استفاده کنیم تا هم افزایی ایجاد شود. شعبه فارابی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران یک شعبه استراتژیک محسوب می شود.

دکتر علی اسدی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با تاکید بر رسالت و فعالیت های پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان اظهار داشت: هدف کلی ترویج موضوع دانش بنیان و مهارت است و پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان وسیله ای برای تحقق این امر محسوب می شوند.

دکتر زارع نیز ضمن اظهار سپاس از مسئولان پارک به خاطر فراهم نمودن زمینه تبادل نظر و استفاده از تجربیات شرکت های موجود در در پارک،گفتند:یکی از برنامه های اصلی دانشکدگان فارابی ایجاد زمینه برای افزایش استقرار شرکت های دانش بنیان در شعبه فارابی است.

در ادامه نشست به گفت وگو پیرامون بهره مندی از ظرفیت ها، اقداماتی در جهت تعامل و هم افزایی پرداخته شد و سپس از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شرکت های داهیان پزشکی پیشرو و هیرونگار پارس بازدید به عمل آمد.

image