12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

این ما هستیم که پیر می‌شویم،
فرسوده می‌شویم و از بین می‌رویم.
ولی رویاها و تخیلاتمان این‌طور نیست.
رویاهای ما حتی، مدت‌ها پس از مرگمان هم می‌تواند در درونِ انسان‌های دیگر زنده بماند.

📗
#راز_فال_ورق
✍🏻 #یاستین_گوردر