حدیث عظیمی
معماری دانشگاه مازندران }

کارجو

کار با نرم افزار اتوکد، راینو، اسکچاپ
طراحی پلان، داخلی، نما (کرمانشاه)


مشاهده رزومه