12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
محبوبه آبباریکی
حکمت اسلامی و فلسفه دانشگاه خوارزمی }

کارجو

ادمین اینستاگرام_مدرس
میتونم ادمین پیجت بشم و پیجت رو رشد بدم؛میتونم بهت فن بیان،سخنرانی،ارائه و مهارت های ارتباطی آموزش بدم (تهران)


مشاهده رزومه