میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
سیده رقیه موسوی
جغرافیا دانشگاه خوارزمی کرج }

کارجو

ادمین پیج و تولید محتوا
پیج گردانی_ساخت پاورپوینت (البرز)


مشاهده رزومه