⭕️▪️فرمول نظم مالی با قانون ۲۰ _ ۳۰ _ ۵۰ :

▪️سه کارت بانکی مجزا داشته باش :
۱. کارت نیازها
۲. کارت خواسته ها
۳.کارت پس انداز

۱-کارت نیازها :
۵۰ درصد از درآمدتان را به این کارت واریز میکنید و فقط و فقط نیازهای ضروری که بدون آن یک آدم عادی نمی تواند زندگی کند از این کارت هزینه می شود.

۲-کارت خواسته ها :
۳۰ درصد درآمد به این کارت واریز می شود. خواسته ها یعنی چیزی که بدون آن هم می توانید زندگی کنید. ولی دلتان می خواهد هزینه کنید. مثلا سفر، تفریح یا خرید سرخ کن و..

۳-کارت پس انداز :
۲۰ درصد از درآمد مستقیم به این کارت واریز می شود و در اولین فرصت که بتواند ، تبدیل به سرمایه ای مثل طلا یا ... می شود.

۴-پس انداز کردن کار سختی است و معمولا زندگی خرجهای پیش بینی نشده ای را به سمت مان پرتاب می کند. اما با استفاده از قانون ۵۰-۳۰-۲۰، افراد یک برنامه دارند تا بدانند چطور درآمدشان را بهتر مدیریت کنند. اگر بدانند که هزینه هایشان برای «خواسته»ها بیش از ۲۰درصد است، می توانند راهی پیدا کنند که این مخارج را کم کنند و در نهایت منابع مالی خودشان را به سمت بخشهای مهم تری مثل پس انداز ضروری و بازنشستگی هدایت کنند. زندگی باید لذت بخش باشد و پیشنهاد نمیکنیم مانند قبایل بدوی در سختی و مشقت زندگی کنید. اما داشتن یک برنامه و پایبندی به آن به شما اجازه می دهد تا مخارج تان را مدیریت و از ولخرجی های بی مورد جلوگیری کنید.

👤پرفسوز الیزابت وارن