زهرا رضائی
حقوق دانشگاه شیراز }

کارجو

طراحی لوگو
پروژه های طراحی لوگو، کارت ویزیت، بنر و پوستر، لیبل (خراسان رضوی)


مشاهده رزومه