12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

📚برشی از کتاب

جلو برم یا عقب؟
اگه برگردم عقب وضعیت بدتره،
چون دوباره باید از راه پر از
چاله چوله ای که اومدم برگرم،
ولی اگه جلو برم لااقل
این امید رو دارم که شاید
جاده بهتر بشه...!

📕اثر:
#نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
✍🏻نویسنده: #اوریانا_فالاچی