12674دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Fatemeh Mahvash
زیست شناسی گیاهی دانشگاه تبریز }

کارجو

تدریس زیست
تدریس زیست شناسی (آذربایجان شرقی)


مشاهده رزومه