12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
لیلا کهوریان
مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان }

کارجو

کار در زمینه متالورژی
کار تمام وقت (آذربایجان شرقی)


مشاهده رزومه