12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
عارفه اسماعیلی
مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات دانشگاه الزهرا (س) }

کارجو

کاراموز
من دنبال کاراموزی هستم.خیلی خوشحال میشم در حوزه کامپیوتر فعالیت داشته باشم (تهران)


مشاهده رزومه