12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
پریسا محمدی پرند
مترجمی زبان فرانسه دانشگاه تبریز }

کارجو

مدرس زبان فرانسه هستم با سه سال سابقه
مدرس زبان فرانسه هستم (همدان)


مشاهده رزومه