12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
لیلا کبودی
اقتصاد دانشگاه تبریز }

کارجو

دنبال کار میگردم
هرکاری توی دانشگاه باشه (آذربایجان شرقی)


مشاهده رزومه