میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Nasim Abdollahzadeh
هوافضا- سازه های هوایی دانشگاه تهران }

کارجو

R&D ،هر فیلد کاری مرتبط با رشته هوافضا
هرپروژه عملی یا تحقیقاتی در زمینه طراحی کامپوزیت ها، یا کار در شرکت های مربوطه (تهران)


مشاهده رزومه