میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Nafas Yolmeh
ریاضیات و کاربردها دانشگاه یزد }

کارجو

ادمین-تولید محتوا_موبایاگرافی
ادمین یا تولید محتوا برای پیج اینستاگرام (یزد)


مشاهده رزومه