لیلا فولادی
تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی) دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران }

کارجو

به عنوان عکاس
به عنوان عکاس مجموعه یا پروژه قادر به همکاری (آذربایجان شرقی)


مشاهده رزومه