12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
امیرحسین شیری
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه فردوسی مشهد }

کارجو

توسعه دهنده سایت
توسعه دهنده سایت با زبان php (خراسان رضوی)


مشاهده رزومه