12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
fatemeh heidary
مهندسی تولید وژنتیک گیاهی دانشگاه تبریز }

کارجو

کار دانشجویی
تایپ ساده (آذربایجان شرقی)


مشاهده رزومه