فرانک نوروزی
اقتصاد دانشگاه تبریز }

کارجو

کارشناس یا مدیر فروش ، فعالیت درحوزه برندینگ ، تدریس اقتصاد
با سابقه درحوزه فروش و تدریس (آذربایجان شرقی)


مشاهده رزومه