انتصاب سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان رئیس کمیته دستگاهی دانشگاه محقق اردبیلی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکمی از سوی دکتر عبدالکریم بهجت پور رئیس دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر اسماعیل چمنی سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان رئیس کمیته دستگاهی دانشگاه محقق اردبیلی منصوب شد.
در بخش هایی از حکم دکتر چمنی آمده است:
نظر به اهمیت زمینه سازی فضای گفتگو و نقد در دانشگاه ها و مراکز علمی کشور و حمایت از نظریه پردازی در جامعه نخبگانی، و با توجه به صلاحیت های علمی حضرتعالی، به موجب این حکم به عنوان رئیس کمیته دستگاهی دانشگاه محقق اردبیلی منصوب می شوید.
امید می برم با عنایت الهی و اهتمام جنابعالی و دیگر همکاران محترم در روزهای آتی با مشارکت فعال اساتید و دانشجویان فرهیخته، شاهد فعالیت چشمگیر در حوزه نظریه پردازی، نقد و مناظره در آن مرکز علمی باشیم.
پایان خبر

image