12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

حضور پررنگ انتشارات دانشگاه هرمزگان در چهارمین جشنواره انتخاب کتاب سال خلیج‌فارس

به گزارش روابط عمومی دانشگاه هرمزگان به‌عنوان دانشگاه جامع استان و با چاپ بیش از ۳۲۷ عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف تاکنون، با ۳۰ عنوان اثر منتشره جدید مرکز نشر دانشگاه از سال‌های ۱۳۹۹ و تا ۱۴۰۱ در چهارمین جشنواره انتخاب کتاب سال خلیج‌فارس هم ازلحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی حضور شایسته‌ای در این جشنواره دارد.
شایان‌ذکر است این جشنواره شامل دو بخش آثار منتشرشده در حوزه خلیج‌فارس و آثار منتشرشده در استان هرمزگان یا درباره هرمزگان است.

روابط عمومی دانشگاه هرمزگان

image