12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

🔳⭕️قلعه خودت را بساز

🔴سه سناریو؛ کدامیک بیشتر آزارت می‌دهد؟

1⃣حقوق دوستانت افزایش پیدا کند و حقوق تو ثابت بماند.
2⃣حقوق تو و دوستانت ثابت بماند.
3⃣میانگین حقوق تو و دوستانت کاهش بیابد.
اگر پاسختان گزینه ۱ است، کاملا نرمال است: شما هم یکی دیگر از قربانیان حسادت هستید.
این یک قصه روسی است: کشاورزی یک چراغ جادو پیدا می‌کند و لمسش می‌کند. از بین ابرها یک جن ظاهر می‌شود و وعده می‌دهد که یک آرزوی او را برآورده می‌کند‌ کشاورز می‌گوید: همسایه من یک گاو دارد و من ندارم. دوست دارم گاوش بمیرد.

🔴این مساله زنجیره‌ای از رفتارهای غیرمنطقی را به همراه دارد. دیگر به او کمک نمی‌کنید، در برنامه‌هایش سنگ می‌اندازید ، و حتی ممکن است لاستیک ماشینش را پنچر کنید. چه بسا موقع اسکی پایش می‌شکند مخفیانه شادی کنید.

🔴چگونه حسادت را مهار کنیم؟
خودتان را با دیگران مقایسه نکنید. دوم دایره توانایی‌تان را پیدا کنید و خودتان را از آن پر کنید. مهم نیست حوزه مهارتتان چقدر ‌کوچک باشد، مهم اینست که پادشاه قلعه خودت هستی.

#کتابخانه
#هنر_شفاف_اندیشیدن
#رولف_دوبلی