12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

فایل ضبط شده وبینار آشنایی با هوش تجاری

لینک :
https://www.aparat.com/v/i0RPG

image