برگزاری کارگاه تبیین بیانیه تعلیم و تربیت (نقش اساتید در گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی ) در واحد تهران مرکزی

به گزارش روابط عمومی واحد تهران مرکزی، کارگاه تبیین بیانیه تعلیم و تربیت (نقش اساتید در گام دوم) به همت حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی این واحد دانشگاهی و سخنرانی دکتر حسن بنیانیان مشاور و دستیار امور فرهنگی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

دکتر بنیانیان در جمع کثیری از اعضای هیئت علمی و اساتید مدعو واحد تهران مرکزی در خصوص برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی در گام دوم، گفت: خودکفایی اقتصادی، افزایش بهره وری و اثربخشی تحولاتی است که دانشگاه آزاد اسلامی می خواهد در قالب برنامه پنج ساله خود محقق سازد.

وی افزود: تحولات در دو بعد؛ تحولات داخلی شامل: رشد مداوم علمی، کارآفرین سازی دانش آموختگان و حاکم کردن گفتمان انقلاب اسلامی می باشد.
از طرفی تحولات در محیط پیرامون نیز شامل: نقش سازنده تر در پیشرفت اقتصادی، توجه به حل مسائل اجتماعی و توجه به حل مسائل فرهنگی منطقه خود نقطه هدف است.

مشاور فرهنگی دکتر طهرانچی در ادامه به حضور فعال در جهاد تبیین در اداء تکلیف الهی تاکید کرد و گفت: فراهم شدن بستر فرهنگی، تحقق بسته های کاری سند تعالی و تحول دانشگاه آزاد اسلامی، تبیین و توضیح بیانیه ریاست دانشگاه در تعمیق و گسترش نقش دانشگاه در حل مسائل فرهنگی واجتماعی جامعه از برنامه های مهم است که باید به آن بپردازیم .

بنیانیان در بخش دیگری از سخنان خود با تاسی به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص انتظار ایشان از اساتید دانشگاه ها
که فرموده اند: "یک نکته ى دیگرى که مناسب است به شما اساتید عرض بکنیم، این است:
استادى یعنى که استاد جایگاه تأثیرگذارى در ذهن شاگردان خودش دارد؛ خاصیت علمى شما بر دانشجو و تعلیمى که به او میدهید، یک جایگاه اثرگذارى براى شما در ذهن او به وجود مى آورد؛ از این جایگاه براى تربیت دانشجویانتان استفاده کنید.
از او شخصی امیدوار، شجاع، داراى اعتماد به نفس، داراى ایمان بسازید.
وی در ادامه بیان داشت: ما به علوم انسانی بومی و اسلامنیازمندیم و باید تلاش سازمان یافته و جامعی برای تحقق این امر به منظور نجات از مشکلات داخلی را آغاز کنیم.

بنیانیان گفت: در شرایطی باید اقدام به تولید علوم انسانی بومی مبتنی بر اندیشه های اسلامی نماییم که الزام آن:
۱)شناخت مبانی معرفتی اسلامی است.
۲)شناخت عمیق وانتقادی نظریه ها وسیر تحولات علوم انسانی تولید شده در سایر مکاتب است.
۳)شرایط و نیاز های درونی جامعه امروز و فردای کشور است.

وی خاطرنشان کرد: ما اگر جامعه ای مستقل از نظم ظالمانه حاکم بر روابط جهانی و آسیب های فرهنگی زندگی امروز بشری، بخواهیم و اراده ایجاد تمدنی نوین براساس مبانی اسلامی داشته باشیم؛ باید در کنار تلاش آگاهانه برای اصلاح فرهنگ عمومی از رهگذر فعالیت های مستقیم فرهنگی، کارکرد فرهنگی سایر ساختارها ونظام های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دفاعی، بهداشتی و درمانی و...... را اصلاح کنیم و این به مفهوم تلاش برای نظام سازی اسلامی و مقدمه آن تولید علوم انسانی اسلامی است.

مشاور فرهنگی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: از آن جا که تحقق سیاست های فرهنگی باید همزمان از بالا به پایین و پایین به بالا تحقق یابد از این روی؛
همزمان که مدیران ارشد اجرایی موظف می شوند که به موازات حل و فصل مسائل روزمره به اصلاحات بنیادین نظام تحت مسولیت خود بپردازند، باید مدیران میانی نیز موظف به شناخت و اصلاح داده و ستاده سازمان تحت مسولیت خود با فرهنگ ومسائل اجتماعی بشوند.

از دیگر محورهای مورد بحث این کارگاه می توان به :بیماری فرهنگی فراگیر به عنوان مانعی بزرگی در حل مسائل اجتماعی کشور، بیماری انتظار شروع اصلاح از دیگران، سیاست زدگی، درآمدهای نفتی، اعمال مردم سالاری، تخصص زدگی، فرهنگ به عنوان یک هویت، تعریف مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و ... اشاره کرد.

image