با خودمان می‌گوییم، عادت می‌کنیم و با صراحت زیادی، این جمله را تکرار می‌کنیم.
آن چیزی که هیچ کس نمی‌پرسد، این است که: "به چه قیمتی عادت می‌کنیم؟"

📗
#دخمه
✍🏻 #ژوزه_ساراماگو