12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

هرگز کسی شور و نشاط شما را نمی رباید،
خود شما با متکی کردن نشاط خود به دیگران آن را از خود می ربایید.

📗
#رازهای_دهگانه_زندگی
✍🏻 #باربارا_دی_انجلیس