میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
mahdi jamedozorg جامه بزرگ
مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی همدان }

کارجو

Flutter
کار پاره وقت Flutter در سطح mid level (همدان)


مشاهده رزومه