سلام به همه روبردی ها🤗
❓بیایین که یه سوال ازتون دارم
فکر میکنین چقدر خودتون رو میشناسین؟

هیچ شناختی از خودم ندارم
خیلی کم
کاملا خودمو میشناسم
53 رای