مجله RERA موفق به کسب نمایه معتبر EWOS شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، مجله انرژی تجدیدپذیر؛ تحقیقات و کاربردها؛ Renewable Energy Research and Applications که از سال 2020 فعالیت خود را شروع کرده است، با کمتر از سه سال سابقه انتشار موفق شده نمایه مجلات نوظهور (EWOS) را از آن خود نماید.

اين مجله از سال 2020 با مدیر مسئولي دكتر محمدحسين احمدي؛ دانشمند یک دهم درصد جهان و سردبیری دکتر هاشم اورعی شروع به فعاليت كرده است و طی این مدت با انتشار 6 شماره توانسته است نمایه با ارزش بین المللی WOS را از آن خود نماید.

مجله انرژیهای تجدیدپذیر؛ تحقیقات و کاربردها (RERA) یک مجله بین المللی است تمام زمینه های مرتبط با مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر از جمله تولید، توزیع، ذخیره سازی و بهره برداری انرژی تجدیدپذیر را پوشش می دهد. این مجله در حال حاضر دو بار در سال (ژانویه و ژوئیه) منتشر می شود. حوزه های اصلی تحقیقات این مجله موارد زیر است:

Biofuels and biomass energy

Geothermal energy

Hydropower (conventional hydroelectricity, tidal and wave power)

Solar energy (thermal and photovoltaic)

Wind power