نرمین سفیدکار
فیزیک بنیادی دانشگاه صنعتی ارومیه }

کارجو

کار شرکتی و اداری
متقاضی کار دفتری و اداری هستم (آذربایجان غربی)


مشاهده رزومه