سیزده مشخصه افرادی که از نظر روانی قوی هستند:

1.معمولا وقتشان را با ابراز تاسف به حال خود تلف نمی‌کنند.
2.اختیار قدرت خود را از کف نمی‌دهند.
3.از انعطاف پذیر بودن خجالت نمی‌کشند.
4.انرژی خود را روی مسائلی که خارج از کنترلشان باشد هدر نمی‌دهند.
5.نیازی نمی‌بینند که همیشه موافق دیگران باشند.
6.از خطرات پیش‌بینی شده نمی‌ترسند.
7.به گذشته نمی‌چسبند.
8.معمولا یک اشتباه را بارها و بارها تکرار نمی‌کنند.
9.از موفقیت دیگران بیزار نیستند.
10.با دیدن اولین شکست دست از تلاش نمی‌کشند.
11.از تنها بودن نمی‌ترسند.
12.حس نمی‌کنند که دنیا به آن‌ها بدهکار است.
13.به دنبال نتیجه‌گیری فوری نیستند .