بازدید وزیر علوم از طرح‌های فناورانه دانشگاه شیراز

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حضور در دانشگاه شیراز از برخی طرح‌های فناورانه‌ی این دانشگاه که ازسوی مجموعه تیم‌های تحت حمایت مدیریت نوآوری، فناوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز تولید شده‌اند، بازدید و رونمایی کرد.

به‌گزارش روابط عمومی دانشگاه شیراز، دکتر محمدعلی زلفی‌گل، عصر شنبه پنجم شهریورماه، در سفر به‌ شیراز به‌مناسبت هفته‌ی دولت؛ با حضور در دانشگاه شیراز، ضمن بازدید از روند پیشرفت نوسازی خوابگاه مفتح این دانشگاه و نشست با شورای استادان دانشگاه شیراز، از برخی محصولات فناورانه دانشگاه شیراز نیز بازدید کرد.

در این برنامه، از برخی محصولات فناورانه دانشگاه شیراز در حوزه‌های مختلف ازجمله اپلیکشین، امنیت سایبری، نانو، استخراج نفت و... بازدید شد و نماینده‌ی هریک از تیم‌ها به معرفی محصولات دانش‌بنیان خود پرداختند.