رهبری این نیست که افراد را به دنبال خود بکشانید بلکه به دنبال آن است که افراد را به دنبال آرمانی بزرگ بکشانید.
جان مكسول

⭕️در قبال تصمیم هایتان مسئولیت پذیر باشید.


💫گاهی مدیران در پذیرش مسئولیت تصمیم هایی که گرفته اند یا باید بگیرند، کوتاهی می کنند. لذا مراقب باشید اگر در بحث ها حالت تدافعی به خود بگیرید، ممکن است دیگران گمان کنند نمی خواهید مسئولیت تصمیمتان را بپذیرید.

✅ به چند پیشنهاد در این زمینه توجه کنید👇

🔷توجه داشته باشید که همه افراد از شما انتظار دارند در مقابل تصمیم هایتان مسئول باشید. هنگامی که دیگران تصمیم هایتان را زیر سوال می برند، از توضیح دلایل و استدلالات خود دوری کنید. ارائه توضیحات موجب می شود که حالت شما تدافعی به نظر برسد. در عوض به نگرانی ها و موضوعات مطرح شده از جانب آنها گوش دهید و از شنیده های خود خلاصه برداری کنید.

🔷اگر به هر دلیلی متوجه شدید که یکی از تصمیم هایتان نادرست است، در اسرع وقت پیامدهای آن را بررسی کنید.

🔷هرگز جملاتی نظیر:
⁉️به من اطلاعات غلط داده اند
⁉️هیچ کس به من نگفته بود
⁉️تقصیر من نبود
و امثالهم را بر زبان نیاورید. این جملات به تنهایی شما را بی مسئولیت نشان میدهند. و در جایگاه مدیر علاوه بر از دست دا دن اعتماد بالادستی هایتان اعتماد زیر دستان را هم از دست خواهید داد. از طرفی به زیر دستانتان هم بی مسئولیتی را القا خواهید کرد.

#رهبری