انجمن علمی مهندسی کامیپوتر دانشگاه آزاد استان قم با حمایت
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،
موسسه آموزشی - فرهنگی ماهر و
شبکه اجتماعی - تحصیلی روبرد
برگزار می کند:
🎈
#هفتمین رویداد #فلشبک
👨‍🏫 مهمان این‌بار این رویداد جناب آقای #حسنحسینعلیپور مدیرعامل شبکه اجتماعی و تحصیلی #روبرد هستن و قراره برامون از داستان روبرد بگن، اینکه ایده روبرد از کجا اومد و چگونه به یکی از استارتاپ‌های اکو سیستم فناوری قم تبدیل شد.
🔴 لینک #پیشثبتنام:
https://b2n.ir/flashback7
🗓 این رویداد امروز شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۷ به صورت مجازی برگزار میشه.
منتظرتونیم😉
💻 لینک فلشبک:
https://b2n.ir/t04719

image