سعید کرمی راد
شیمی آلی دانشگاه رازی }

کارجو

مدرس شیمی عمومی و آلی
کمک در رایتینگ مقاله و پروپوزال نویسی ارشد و دکتری تدریس شیمی عمومی و شیمی آلی و همچنین زبان تخصصی شیمی و داروسازی (کرمانشاه)


مشاهده رزومه