⭕️▪️کشمکش ایلان ماسک و توئیتر؛ «دورسی باید همه اسناد را تحویل دهد»

▪️تیم وکلای ایلان ماسک از جک دورسی، مالک پیشین توئیتر درخواست کرد که تمامی اسناد و مدارک مربوط به معامله این شبکه اجتماعی ۴۴ میلیارد دلاری را تحویل دهد. در این درخواست از دورسی خواسته شده است تا اسناد امضا شده معامله و همچنین تمامی اطلاعات مربوط به کاربران غیرواقعی و نحوه محاسبه کاربران فعال توئیتر را به ماسک تحویل دهد. قرارداد انتقال توئیتر در ماه آوریل امسال توسط این دو امضا شد.      

▪️طبق درخواستی که جک دورسی دریافت کرده است، او باید تمامی اسناد و مدارک را از ابتدای ژانویه ۲۰۱۹ به ایلان ماسک تسلیم کند. او در ماه نوامبر سال گذشته از سمت مدیرعاملی توئیتر کناره‌گیری کرد.

🗃یورونیوز