کارشناس فروش و بازاریابی

شرکت متین

اصفهان
·
روابط عمومی
·
2 سال قبل

آشنا به فروش تلفنی و بازاریابی

حقوق پرداختی 5,600,000 تومان
نوع همکاری : یک ماه کارآموزی
جنسیت : فرقی نمیکند
رشته های مرتبط: علوم ارتباطات اجتماعی -مدیریت کسب وکار-مدیریت منابع انسانی-مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی-