شما انسان کاملاً خوبی هستید.شما شایسته یک زندگی عالی هستید، یک زندگی پر از موفقیت خوشبختی، لذت و هیجان. شما حق دارید که روابطی خوشایند داشته باشید، از سلامتی عالی بهره مند باشید، کار ارزشمندی بکنید و به استقلال مالی برسید.

📕 فکرتان را عوض کنید، تا زندگیتان تغییر کند
✍️🏻
#برایان_تریسی

فکرتان_را_عوض_کنید_تا_زندگیتان_تغییر.pdf